Δημοσιεύονται σταδιακά οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων


Καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι παρακάτω οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τους παρακάτω Κωδικούς.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.


2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 225, 228, 229, 231, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 320, 324, 327, 329, 331,410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832,
910, 912, 915, 917, 918, 921, 922.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 237, 337, 437, 537, 637, 737

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
960

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 375,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 475,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 675,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 775

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ