Δημοσιεύονται σταδιακά οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων


Καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι παρακάτω οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τους παρακάτω Κωδικούς.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.


1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ :

402

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ :

407

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

302, 207, 205

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

201, 301, 401, 501, 601, 701, 202, 302, 402, 502, 602, 702,
203, 303, 403, 503, 603, 703, 204, 304, 404, 504, 604, 704,
205, 305, 405, 505, 605, 705, 206, 306, 406, 506, 606, 706,
207, 307, 407, 507, 607, 707, 208, 408,508, 608, 708, 209,
309, 409, 509, 609, 709.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 225, 228, 229, 231, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 320, 324, 327, 329, 331,410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832,
910, 912, 915, 917, 918, 921, 922.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

236, 336, 436, 536, 636, 736
538, 539, 540
838, 839, 840
233, 333, 433, 533, 633, 733
234, 334, 434, 534, 634, 734
235, 335, 435, 535, 635, 735

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 237, 337, 437, 537, 637, 737

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

241, 341, 441, 541, 641, 741

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

245, 345, 445, 545, 645, 745

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

249, 349, 449, 549, 649, 749

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

242, 342, 442, 542, 642, 742, 842

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

850, 851

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

244, 344, 444, 544, 644, 744, 844

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

248, 348, 448, 548, 648, και 748

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

250, 350, 450, 550, 650, 750

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

251, 351, 451, 551, 651, 751


ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ :

556,956,959

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ :

859

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

860, 553

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
960

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ 25 Σεπτεμβρίου 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ :

865, 861, 875, 864, 863, 877, 866, 867, 862

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ :

268, 368, 468, 568, 668, 768,274, 374, 474, 574, 674, 774
276, 376, 476, 576, 676, 776,277, 377, 477, 577, 677, 777

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 375,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 475,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 675,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 775

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ :

885, 879

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ :

880

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΔΩΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ