Δημοσιεύονται σταδιακά οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων


Καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι παρακάτω οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τους παρακάτω Κωδικούς.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.


1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

302, 207, 205

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

201, 301, 401, 501, 601, 701, 202, 302, 402, 502, 602, 702,
203, 303, 403, 503, 603, 703, 204, 304, 404, 504, 604, 704,
205, 305, 405, 505, 605, 705, 206, 306, 406, 506, 606, 706,
207, 307, 407, 507, 607, 707, 208, 408,508, 608, 708, 209,
309, 409, 509, 609, 709.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 225, 228, 229, 231, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 320, 324, 327, 329, 331,410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832,
910, 912, 915, 917, 918, 921, 922.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 237, 337, 437, 537, 637, 737

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

249, 349, 449, 549, 649, 749

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

242, 342, 442, 542, 642, 742, 842

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

850, 851

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

244, 344, 444, 544, 644, 744, 844

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

248, 348, 448, 548, 648, και 748

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

250, 350, 450, 550, 650, 750

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

251, 351, 451, 551, 651, 751


ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

860, 553

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
960

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ:

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 375,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 475,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 675,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 775

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ :

880

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΔΩΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ :

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΔΩ