ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ για τους κωδικούς θέσης 833,834. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 Από 13/6/2018 έως και 22/6/2018 η υποβολή αιτήσεων για ιατρικό προσωπικό στις ΤΟΜΥ.
 • Την Παρασκευή 18 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ για τους κωδικούς θέσης 556,956,959. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 15 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ για τον κωδικό Θέσης 407 εδώ.
 • Την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ για τον κωδικό Θέσης 859 εδώ.
 • Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης 407 εδώ.
 • Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων (Β’φάση) για τον κωδικό Θέσης 402 εδώ.
 • Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Θεσσαλονίκης Δ.Ε. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Θεσσαλονίκης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Ροδόπης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Ροδόπης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 2η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 2η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 2η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
  Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας ενστάσεων: 27/11/2017.
 • Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (Τρίτο στάδιο - ΠΕ Ιατρών ειδικότητας παθολογίας & Πρώτο στάδιο - Λοιπές θέσεις). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (δεύτερο στάδιο). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (δεύτερο στάδιο). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις και είναι διαθέσιμες εδώ ανά κωδικό θέσης. Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων
 • Λόγω καθυστερήσεων στην αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail οριστικής καταχώρησης, παρακαλούμε να ελέγξετε τα e-mail σας (εισερχόμενα και ανεπιθύμητα). Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει έως και 15/9/2017
 • Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59.
 • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59. Επίσης παρατείνεται η προθεσμία αποστολής - προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Το πεδίο για την ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο μετά την οριστική καταχώρηση αίτησης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων παρατείνεται έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας.