ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ γίνονται αποδεκτά ΧΩΡΙΣ επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. Δεν ισχύει η εκ παραδρομής αναφορά στη σελίδα 141 για επικύρωση αυτών.
 • 'Εναρξη Αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.
 • Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκαν Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκαν Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.
 • Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 Από 13/6/2018 έως και 22/6/2018 η υποβολή αιτήσεων για ιατρικό προσωπικό στις ΤΟΜΥ.
 • Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 18 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ για τους κωδικούς θέσης 556,956,959. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 15 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ για τον κωδικό Θέσης 407 εδώ.
 • Την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ για τον κωδικό Θέσης 859 εδώ.
 • Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκαν Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης 407 εδώ.
 • Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων (Β’φάση) για τον κωδικό Θέσης 402 εδώ.
 • Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Θεσσαλονίκης Δ.Ε. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Θεσσαλονίκης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Ροδόπης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ (ΤΟΜΥ Ν.Ροδόπης). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 1η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 2η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε νέος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 2η ΥΠΕ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν νέοι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 2η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 4η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 1η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
  Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας ενστάσεων: 27/11/2017.
 • Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (Τρίτο στάδιο - ΠΕ Ιατρών ειδικότητας παθολογίας & Πρώτο στάδιο - Λοιπές θέσεις). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 6η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (δεύτερο στάδιο). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ (δεύτερο στάδιο). Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 3η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 5η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων από την 7η ΥΠΕ. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις και είναι διαθέσιμες εδώ ανά κωδικό θέσης. Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων
 • Λόγω καθυστερήσεων στην αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail οριστικής καταχώρησης, παρακαλούμε να ελέγξετε τα e-mail σας (εισερχόμενα και ανεπιθύμητα). Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει έως και 15/9/2017
 • Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59.
 • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59. Επίσης παρατείνεται η προθεσμία αποστολής - προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Το πεδίο για την ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο μετά την οριστική καταχώρηση αίτησης.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
«Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ γίνονται αποδεκτά ΧΩΡΙΣ επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. Δεν ισχύει η εκ παραδρομής αναφορά στη σελίδα 141 για επικύρωση αυτών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

'Εναρξη Αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2018 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2018 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.