Δημοσιεύονται σταδιακά οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων.


Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των παρακάτω προσωρινών πινάκων. Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Προσληπτέων αποστέλλεται ταχυδρομικά (συστημένη αποστολή) ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο Υπουργείο Υγείας υπόψη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εκτύπωση της τελικής εξατομικευμένης φόρμας ένστασης, όπως αυτή θα προκύψει από το σύστημα. Η ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένη κατά τους λόγους αυτής. Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα. Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης αποστολής ή από τον αριθμό Πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (Υπουργείο Υγείας - Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων - Προκήρυξη ΤΟΜΥ) και την ένδειξη «Ένσταση για ΤΟΜΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν το παρακάτω αρχείο.
Διαδικασία Επιλογής-Ενστάσεις

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας (www.tomy.moh.gov.gr) πατώντας στο πεδίο «υποβολή αίτησης» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Τaxisnet. Κατόπιν, πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ένσταση» στα αριστερά της οθόνης.


1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης 407.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ εδώΤρίτη 10 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων (Β’φάση) για τον κωδικό Θέσης 402.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ εδώΠαρασκευή 2 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) για τους κωδικούς Θέσης :

605, 606, 607, 609

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερη φάση) για τους κωδικούς Θέσης :

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
501, 502, 504, 505, 507, 508,
601,
701, 702, 703

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων για τον κωδικό Θέσης :

504

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώΤρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο δεύτερος Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων για τον κωδικό Θέσης :

205

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώΠέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης:

504

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώΠαρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ


Η διαδικασία ενστάσεων ξεκινάει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον παρακάτω κωδικό Θέσης:

226

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 322, 324, 327, 329, 329, 331, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832, 910, 912, 915, 917, 918, 921, 922

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

536, 836

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

533, 534
633, 634

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

436,437,636

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 8 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

638,639,640,833,834

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

538, 539, 540
838, 839, 840
233, 333, 433, 533, 633, 733
234, 334, 434, 534, 634, 734
235, 335, 435, 535, 635, 735

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240 (Τρίτο στάδιο - ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας)
236, 336, 436, 536, 636, 736, 237, 337, 437, 537, 637, 737 (Πρώτο στάδιο)

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερο στάδιο) για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440,538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

246, 346, 446, 546, 646, 746 και 846

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασεκυή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

245, 345, 445, 545, 645 και 745

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασεκυή 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

241, 341, 441, 541, 641, 741

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης:

848

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΔευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης:

851

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

244, 344, 444, 544, 644, 744, 844

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

242, 342, 442, 542 ,642, 742, 842

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

249, 349, 449, 549, 649, 749

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

248, 348, 448, 548, 648, 748

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΔευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

250, 350, 450, 550, 650, 750

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

251, 351, 451, 551, 651, 751

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

552, 557, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858


Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

452, 453, 454, 455, 554, 555, 558, 752, 753,
754, 755 και 756

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 3 Μαϊου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

556, 956, 959

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΔευτέρα 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον παρακάτω κωδικό Θέσης:

859

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώΤρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

860,553

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,552,
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 960

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινόι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

876

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινόι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

867, 863, 861, 864, 862, 866, 865, 875, 877

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινόι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

268, 274, 276, 277, 368, 374, 376, 377, 468, 474, 476, 568, 574, 576, 668, 674, 676, 768, 774, 776

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

261, 361, 461, 561, 661, 761,262, 362, 462, 562, 662, 762,263, 363, 463, 563, 663, 763,264, 364, 464, 564, 664, 764,265, 365, 465, 565, 665, 765,
266, 366, 466, 566, 666, 766,267, 367, 467, 567, 667, 767,269, 369, 469, 569, 669, 769,270, 370, 470, 570, 670, 770,271, 371, 471, 571, 671, 771,
272, 372, 472, 572, 672, 772,273, 373, 473, 573, 673, 773,275, 375, 475, 575, 675, 775,277, 377, 477, 577, 677, 777

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον παρακάτω κωδικό Θέσης:

878

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον παρακάτω κωδικό Θέσης:

885

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινόι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

882, 982, 283, 383, 483, 583, 683, 783, 883, 983,284, 384, 484, 584, 684, 784, 884, 984

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινόι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

879, 885

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον κωδικό Θέσης 880.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485
578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.